"Omstilling"

Om endring, verdiskapning og IT


" ... det er veldig godt skrevet ... det faglige stoffet er fint behandlet, troverdig og fungerer meget bra."
-Bendik Bygstad, Professor NITH 

"Dette er meget interessant, spennende og lettlest!"
-Rune Skogan, IKT-direktør


Finanskrisen er tilbakelagt, men for adm. direktør Kjell Christensen er problemene på ingen måte over. Etter 30 år i bransjen har han aldri opplevd en verre situasjon enn nå. Eierne er på ham hele tiden, og firmaet beveger seg nådeløst mot stupet. Kreditorene er nervøse for sine lån. Det siste han trenger er IT-løsninger han ikke kan stole på. Men det er akkurat det han får.  Hva skal han gjøre? Hvordan skal han stanse en utvikling og få til nødvendige endringer når både tid og penger renner ut? 

Morsom læring. Du vil trolig både kjenne deg igjen og få nye perspektiver ved å lese denne boken - som er en kobling mellom romanens historiefortelling og fagbokens strukturerte tilnærming.

Er det en naturlov som sier at IT-prosjekter må være et millionsluk ute av kontroll? Selvsagt ikke, men hvorfor er det så mange som sliter med å gjøre IT til en kilde for økt verdiskapning? Hvordan kan man sikre at det er de riktige prosjektene blir prioritert? Og hva må man gjøre for å sørge for at nødvendige endringer blir akseptert? Hvordan få til et tett og godt samspill mellom IT og resten av organisasjonen? Hva med en fremtidsrettet organisering og styring av IT-området hvor virksomhetsutvikling står i sentrum, hvordan kan den se ut?

Spre budskapet! Med en felles referanseramme blir det ofte lettere å gjennomføre nødvendige endringer. Hvorfor ikke kjøpe flere eksemplarer for din avdeling, ledergruppe, kolleger, kunder eller medstudenter?

 

Bestill boken

Kun NOK 199 + porto. 

Bestillingsskjemaet finner du her. Beløpet overføres til bankkonto når boken er mottatt. Boken kan også bestilles i de fleste nettbokhandlere.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter